Algoritam

  • 2017,  Algoritam,  Po godini recenziranja,  Prema izdavaču,  Recenzije

    DEKLARACIJA – Gemma Malley

    Ajme, kako uopće započeti? Pišući ovo, znajte da sam još uvijek pod ogromnim dojmom od čitanja. Dok se malo ispušem, evo kako sam došla do knjige: bilo je to prije… nekoliko mjeseci? U razgovoru s prijateljicom, koji se temelji isključivo na pismima, ona mi je obrazložila zašto je baš “Deklaracija” njezina najdraža knjiga. Sada, nakon pročitanog, na meni je da vas uvjerim kako se mora pronaći na vašoj reading listi kada uhvatite vremena! Dogodila se, naime, i moja prva suradnja s izdavačkom kućom. Naravno, ne radi se o bilo kome. Ovim putem ekipi iz Algoritma želim zahvaliti na knjizi koja se u kratkom roku, nakon našeg dogovora, našla u mojim…